Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan
Miljö, säkerhet, kvalitet

Miljö, säkerhet & kvalité

Luleå Hamn AB arbetar aktivt med att ständigt förbättra sin verksamhet med avseende på miljö och miljöpåverkan, säkerhet, kvalité och arbetsmiljö. Detta görs genom olika interna revisioner, övningar samt löpande inspektioner och skyddsronder.

Nuvarande skyddsnivå som råder i Luleå Hamn är: Skyddsnivå 1

Utöver detta har Luleå Hamn AB kvalitetscertifierat sitt ledningssystem enligt ISO 9001 och varit certifierade sedan 2012.

Certifikat Luleå Hamn AB, Pdf, 150.4 kB, öppnas i nytt fönster. sv

Certificate Luleå Hamn AB, Pdf, 161.7 kB, öppnas i nytt fönster. eng

wave

Verksamhetspolicy

Luleå Hamn är och ska vara en hållbar länk till världen. På ett hållbart och engagerat sätt och tillsammans med våra intressenter skapar och tillvaratar vi möjligheter med regionens behov i fokus.

Verksamheten styrs och förbättras ständigt genom

Hållbara beslut och arbetssätt

  • där säkerheten sätts främst
  • som skyddar miljön och förebygger förorening
  • där sociala aspekter beaktas
  • som är ekonomiskt försvarbara
  • där risker och möjligheter analyseras och beaktas

Tydliga målsättningar för

  • förbättrad service och säkerhet för kunder, anlöpande fartyg, verksamhetsutövare och allmänhet
  • minskad miljöpåverkan i form av utsläpp till luft, mark och vatten, buller, damning och klimatpåverkan
  • en sund och säker arbetsmiljö
  • en långsiktigt sund ekonomi utifrån ägarnas krav

Att avvikelser analyseras och åtgärdas
Att leva upp till gällande lagar och andra relevanta krav från myndigheter, kunder och andra intressenter är en självklarhet.

Övriga policy

Utöver verksamhetspolicyn har Luleå Hamn en arbetsmiljöpolicy som återfinns i manualen för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Luleå hamn tillämpar de av Luleå kommuns policyer som omfattar de kommunala bolagen samt de av kommunens övriga policyer som är relevanta och i tillämpliga delar för Luleå Hamns verksamhet.

wave
Sidan uppdaterad 2021-04-22