Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan

Vår Vision

Luleå Hamn - den hållbara länken till världen

Det effektiva transportnavet i norr som skapar och tillvaratar möjligheter med kundens behov i fokus.

Vår vision, våra värderingar och vår strategi är det som vägleder företaget och alla
medarbetare i sin dagliga verksamhet. Genom att verka i enlighet med dessa bidrar
vi till att ge de bästa förutsättningarna för våra kunder och hela regionens näringsliv.
Detta har vi sammanfattat i fyra ledord:

 •  Kundfokus
  Luleå Hamn ska alltid sträva efter att skapa mervärde för våra kunder – det är
  vår huvuduppgift. Vi ska aktivt skapa och tillvarata möjligheter till
  förbättringar både internt och i förhållande till våra kunder, samarbetsparters
  och övriga intressenter. Luleå Hamn ska alltid uppfattas som ansvarstagande,
  engagerade och samverkansinriktade, det vill säga professionella i allt vi gör.

 • Samverkan
  Luleå Hamn ska i samverkan med sina kunder och samarbetspartners arbeta
  med ständiga förbättringar. Vi ska uppfattas som öppna, ärliga och lyhörda
  med en tydlig vilja att skapa vinn-vinn-vinn lösningar för kund, hamn och
  samhälle. Att skapa och behålla långvariga relationer är en del av att vara en
  hållbar länk.

 • Engagemang
  Luleå Hamn ska alltid upplevas som en engagerad och nytänkande partner.
  Att förstå våra kunders behov och aktivt arbeta för att kunna möta dem är en
  del av vår kultur. För att lyckas med detta vill vi ta tillvara alla medarbetares
  engagemang och idéer, vilket ger större utväxling i förbättringsarbetet samt
  skapar trivsel och arbetsglädje. Trivsel och arbetsglädje är en
  grundförutsättning för ett gott resultat. Att företaget och dess medarbetare är
  engagerade och medskapande är en del i att vara en hållbar länk.

 • Ansvarstagande
  Luleå Hamn agerar alltid anvarsfullt i sina interna- och externa relationer. Vi
  arbetar hållbart utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. En
  säker arbetsmiljö är en självklarhet. Respekt för individen och en strävan efter
  mångfald kännetecknar vårt tankesätt. Vi håller vad vi lovar och når resultat.
  Vår personal har hög kompetens som ständigt utvecklas. När vi är
  ansvarstagande i vårt arbete och i våra relationer är det en del i att vara en
  hållbar länk.

Sidan uppdaterad 2017-03-28