Gå till innehåll
Luleå Hamn
Certifieringsmärke
slogan

Anmälan/ ansökan arbetstillstånd

För tillfälliga arbeten inom Luleå Hamns område eller nyttjande av kaj, pir eller ramper vid Strömören krävs arbetstillstånd.

Luleå Hamn utfärdar arbetstillstånd och, i förekommande fall, tillstånd för Heta arbeten.
Verksamhetsutövare utfärdar tillstånd inom eget arrendeområde, men om arbetet kan påverka närliggande verksamhet ska utfärdade tillstånd delges Luleå Hamn.

För anmälan/ansökan om arbetstillstånd för tillfälliga arbeten kontaktas:

Dagtid:
Uddebo oljehamn - Driftchef, 0920-45 68 04
Strömörenområdet - Projektledare Teknik/Teknisk chef, 0920-45 68 15/ 16
alt. 070-268 23 69/ 070-270 44 86
Övriga tider:
Tjänsteman i beredskap, 070-325 12 87

  • Anmälan/ ansökan ska göras i god tid, dock senast 13:00 arbetsdagen innan
  • Vid frågor kontakta driftchef/tjänsteman i beredskap
  • Vid olycka, larm, utsläpp eller övning ska arbeten omedelbart avbrytas
  • Om förhållanden som tid, plats eller andra väsentliga förutsättningar ändras krävs ny anmälan
Sidan uppdaterad 2021-06-02